Fackförbundet ST

Försäkringskassan bryter mot lagen

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 09:24 CET

Landets största statliga myndighet har begått brott mot medbestämmande lagen. Idag lämnar Fackförbundet ST in en begäran om tvisteförhandling avseende Försäkringskassan. - Om man avser att säga upp 1400 personer måste man förhandla med facket först, säger Annette Carnhede, ordförande för Fackförbundet ST.

Trots att Försäkringskassan, enligt deras bedömning, kommer att minska med cirka 1400 anställda på grund av nerdragna anslag har de vägrat att förhandla med facket. Fackförbundet ST inom Försäkringskassan har vid upprepade tillfällen begärt förhandlingar med arbetsgivaren om riktlinjerna inför förhandling om turordningskretsar, men varje gång fått avslag. Försäkringskassans kommentar - frågan är inte förhandlingsbar. Men enligt medbestämmande lagen, MBL, gör sig Försäkringskassan skyldig till brott. Som arbetsgivare är man alltid skyldig att förhandla. Därför lämnar Fackförbundet ST idag in en begäran om tvisteförhandling till Försäkringskassans huvudkontor.

- Det är mycket allvarligt att Försäkringskassan undandrar den fackliga organisationen sin viktigaste uppgift, att värna om personalens trygghet. Att Försäkringskassan förbiser MBL är skrämmande, det tyder antingen på nonchalans eller på inkompetens. Är det någon gång man som arbetsgivaren ska ha sin personal med sig i arbetet är det vid stora omställningar, säger Annette Carnhede, ordförande för Fackförbundet ST.

Enligt turordning för arbetstagare hos staten, TURAS, ska arbetsgivaren vid uppsägning av personal göra grupper, så kallade kretsar, av anställda. I varje krets ska i huvudsak personal som jobbar med jämförbara arbetsuppgifter ingå. Enligt Fackförbundet STs uppfattning kan man i Försäkringskassans fall dela upp personalen på lokalkontoren i cirka 5 kretsar men enligt de riktlinjer som Försäkringskassan går ut med från huvudkontoret vill de dela upp personalen i cirka 40 kretsar, vilket innebär att arbetsgivaren ges möjlighet att göra kretsar som endast kan komma att innehålla 1-2 arbetstagare. Riktlinjerna gör således väldigt stora avsteg från lagen om anställningsskydd, LAS.

- Försäkringskassans riktlinjer är ett brott mot TURAS och Fackförbundet ST kommer inte stå och se på hur en arbetsgivare tar sig möjligheten att handplocka vilka anställda de vill bli av med, säger Annette Carnhede, ordförande för Fackförbundet ST.

- Det är anmärkningsvärt att Försäkringskassan som är myndigheten som ska värna om människors trygghet utsätter sin egen personal för denna påfrestning. En av de allvarligaste saker en människa kan drabbas av är att bli av med jobbet. Om det sedan är osaklighet i uppsägningssituationen är det ännu allvarligare, säger Annette Carnhede, ordförande för Fackförbundet ST.

Övrig information:
För övrig information se www.st.org här du också kan prenumerera på våra pressmeddelanden.

För ytterligare information, kontakta Fackförbundet ST:
Lennart Enquist, sakkunnig ombudsman, tfn dir. 070-681 19 23 eller tfn. 08-790 52 41
Maria Frändegård, pressekreterare, tfn dir. 070-314 52 73 eller e-post: maria.frandegard@st.org
Pressekreteraren vidareförmedlar också kontakten med Annette Carnhede, ordförande för Fackförbundet ST och Siv Norlin, ordförande i Avdelningen ST inom Försäkringskassan.


ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas
uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag
och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata
företag.