Riksförsäkringsverket

Försäkringskassan får ny kunskap om fusk: Skärper kontrollerna ytterligare vid ”Vård av sjukt barn”

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 11:47 CEST

Fusk är betydligt vanligare bland dem som använder tillfällig föräldrapenning ofta än bland dem som använder förmånen mer sällan. Omkring 39 procent av dem som fick ersättning mer än 10 gånger förra året misstänks ha fuskat. Det visar en specialgranskning av ett urval ärenden från 2003 som Försäkringskassan och RFV genomfört.

Vård av sjukt barn i topp. Tillfällig föräldrapenning är en av de största förmånerna inom socialförsäkringen och ligger också i topp när det gäller upptäckt fusk. Vid tidigare granskningar har det totala fusket med tillfällig föräldrapenning uppskattats till cirka 6 procent av ärendena. Inget i den nu genomförda granskningen tyder på att den siffran ändrats.

Granskning av en utvald högriskgrupp. Förra året betalade Försäkringskassan ut tillfällig föräldrapenning för cirka 4 miljarder kronor till totalt 762 000 personer. Av dessa hade 12 900 personer, cirka 2 procent, fler än 10 ärenden. I en specialgranskning har RFV och Försäkringskassan undersökt ärenden från 940 personer i den gruppen.

Anledning misstänka fusk . . . Resultatet visar att det finns anledning att misstänka fusk hos cirka 39 procent av de kontrollerade personerna. De har arbetat under samma period som de begärt ersättning från Försäkringskassan. Personerna är både kvinnor och män och bor i olika delar av landet. För några rör det sig om en ersättningsdag, för andra om betydligt fler dagar.

. . . men inte hos alla. Resultatet visar att misstänkt fusk är vanligt i den grupp som använder tillfällig föräldrapenning ofta, men att majoriteten av ärendena är korrekta. I den gruppen finns de som verkligen behöver det skydd som tillfällig föräldrapenning ger. Där finns också personer med många barn och med svårt sjuka barn som använder försäkringen precis som det är tänkt.

Krav på återbetalning. Försäkringskassan ställer krav på återbetalning och gör polisanmälan när man misstänker fusk med socialförsäkringsförmåner. Det nu misstänkta fusket i den grupp som kontrollerats handlar i pengar om cirka 1 miljon kronor. Det är viktigt för tilltron till socialförsäkringen att de som fuskar åtalas och fälls. De som fuskat kommer i framtiden att kontrolleras särskilt när ny begäran om tillfällig föräldrapenning görs. Dessutom kommer Försäkringskassan att kontrollera om dessa personer fuskat med andra socialförsäkringsförmåner.

Kommentar:
Stig Orustfjord 08-786 91 40, 070-269 91 40

Sakkunniga:
Ann Eva Askensten 08-786 95 67, 070-688 95 67
Mats Mattsson 08-786 96 86, 070-341 90 69

Presskontakt: 08-786 98 88
Carina Larsson, 08-786 95 73, 0708-786 430

Webbplatser:
www.rfv.se www.forsakringskassan.se