NS Sensus

Försäkringskassan förlorade i HD mål T 2139-12 av datum 2013-12-27

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2014 09:25 CET

HD dom i allmänhetens intresse!

2013-12-27 avgjordes via HD dom en tvist där Försäkringskassan förlorade.Försäkringskassan har att taga ansvar utifrån denna HD dom. Särskilt utifrån, citat; Försäkringskassans oaktsamhet har skett vid myndighetsutövning, slut citat.

Det är synnerligen mycket märkligt att Försäkringskassans anställda jurister och handläggare icke har förmåga att åtfölja och tillämpa av Sveriges riskdag sedan tidigare beslutat. Allmänheten skall icke behöva drabbas av att Försäkringskassan oaktsamt utövar myndighet godtyckligt!

Jur. kand. Ingegerd Lundberg Krook har för klients räkning ombesörjt att Försäkringskassan blir införstådd med att åtfölja och tillämpa av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare, men det blev kostsamt för samhället att Försäkringskassan icke alls har eller haft förmåga att åtfölja av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare, vilket många fått erfara över tid.

Försäkringskassa förlorade i skadeståndsmål i HD mål nr T 2139-12 av datum 27 december 2013 läs mera via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/01/24/2014-01-24-forsakringskassan-forlorade-i-skadestandsmal-i-hd-mal-nr-t-2139-12-av-datum-27-december-2013/


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se