Nättidningen Payback / Payback Sverige

Försäkringskassan fortsätter förfölja Thomas Möller!

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2010 00:51 CEST

Förhandsbesked om att Kammarrätten kommer att stödja Skatteverkets linje

Thomas Möller vann mot Försäkringskassan i Förvaltningsrätten men Försäkringskassan vägrar erkänna domen som Payback redan tidigare skrivit om. Då Skatteverket fått ett förhandsbesked från Kammarrätten att Kammarrätten kommer att gå på Skatteverkets linje trampar nu kassan på som om ingenting hänt.

Försäkringskassan konstaterar att Möller är berättigad till sjukersättning, men..

"Enligt Försäkringskassans egen utredning har Möller fysiska problem som berättigar honom till sjukersättning – det som tidigare kallades sjukpension". Försäkringskassan hävdar nu att Möller arbetat mer än en åttondel av en heltid vilket kassan anser berättiga dem att dels innehålla Möllers sjukersättning och dels fortsätta återkräva Möller på ett flermiljonersbelopp.

Indicier - Inte bevis!

Enligt Sydsvenska Dagbladet lägger försäkringskassan nu fram fem punkter, Läs: indicier, på att Möller bedrivit näringsverksamhet i Sydafrika.

Möller tillhör på grund av sin position inom bikerkulturen en av de personer som polis och myndigheter inte kan tillåta ha samma rättigheter som andra människor. Att Möller inte gör sig skyldig till konkret brottslighet stoppar inte förföljelsen. Att förnedra och förödmjuka blir istället målet när personens liv inte ger utrymme för någon form av lagföring.

Så startades då en process för att beröva Möller hans självklara rätt till sjukersättning. Genom att lägga fram en rad indicier försöker myndigheterna i detta fallet bygga ett mål. Sjukersättningsrätten kan inte betvivlas varför istället obevisade påståenden om näringsverksamhet och inkomster får bilda fond för en attack i avsikt att inför allmänheten förnedra Möller.

Men indicier är bara indicier och aldrig bevis. Var och en indicie skall också ledas i bevis för att de tillsammans ens skall kunna bilda ett mönster eller en större bild. En sak som inte gjorts i detta fallet. Därför återstår för åklagare med flera återigen att plocka fram tydliga och klara bevis eller lägga ner fallet. För enligt svensk rättstradition skall en person betraktas såsom oskyldigt tills motsatsen bevisats. Och, genom indicier, hur många som än staplas ovanpå varandra kan du aldrig tillåtas bygga ett mål och fälla någon. Ty det återstår då långt mer än rimligt tvivel varför också domstolarna självklart skall ta Möllers parti i ett rättssamhälle. Bor vi i ett sådant samhälle? Ja, inte mycket tyder på den saken längre men låt oss se om domstolarna förmår stå upp mot trycket, från en mängd myndigheter som vädrar prestigevinst, och likväl döma med rättvisan som måttstock!

Länk: http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1240864/Forsakringskassan-vagrar-betala-HA-ledare.html

Paybacks relaterade artiklar:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/moeller-doemd-foere-domslut-i-kammarraetten-460648

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oeppet-brev-till-media-och-allmaenhet-fraan-thomas-moeller-296138

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/angaaende-thomas-moellers-oeppna-brev-till-media-och-allmaenhet-299651

Peter Schjerva

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter.Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Jag är även ordförande för Frihetspartiet med ansvar för partiets officiella skrivelser samt adminstrationen.