NS Sensus

Försäkringskassan generaldirektören Eliasson inbjudes till att säkerställa rättssäkerheten och att skattebetalarnas medel icke missbrukas

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 16:01 CEST

Utifrån att generaldirektör Dan Eliasson är sakkunnig i EU-rätten, därtill utbildad jurist, se bifogad fil, så begäres att gd Eliasson, för att säkerställa att skattebetalarnas medel icke missbrukas ytterligare, se tidigare skrivelser, personligen närvarar vid muntlig förhandling vid förvaltningsrätten i Umeå 2012-09-07 kl 10 00.

 Här skall då avhandlas utifrån beslut, 4 st. beslut som kommit via Försäkringskassan, prövning och omprövning, i handläggning av gränsöverskridande vård ärenden, för Jan Axelsson och Anders Lundgren. Målen är samordnade i en muntlig förhandling och vi skall här bevisa att Försäkringskassan generellt och systematiskt icke tillämpar EU-rättspraxis, vilket myndigheten är skyldig till!

Värnar gd Eliasson rättsäkerheten och den fria rörligheten vid gränsöverskridande vård inom EU/EES konstateras av allmänheten och skattebetalarna att nu är det dags att gd Eliasson bevisar det och närvarar personligen, som jurist sakkunnig i EU-rätt(enligt egen utsago, citat, EU-rätten den kan jag, slut citat.)


Du läser hela skrivelsen till generaldirektör Eliasson via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/08/Inbjudan-till-gd-Eliasson-F%C3%B6rs%C3%A4kringkassan-20120831.pdf

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/