NS Sensus

Försäkringskassan har hindrat privat given vård, vid gränsöverskridande vård inom EU/EES, över minst 10 år!

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2013 23:36 CET

Gränsöverskridande vård; Hindra privat vård är EU-brott

Försäkringskassan i strid emot gällande EU-rätt och Sveriges riksdags beslut  varken respekterar svensk proposition om lydnad av EU-rättens överhöghet över FK samt därtill med sitt avslagsbeslut mot privatgiven vård bryter emot domstolens dom Müller-Faure och van Riet.


Väldigt många skattebetalare har drabbats av konsekvenser, fullständigt rättsosäkra beslut, av att Försäkringskassan bedriver handläggning som uppenbart har synnerligen allvarliga brottsmisstankar i grund och beslut, utan att de skyldiga inom Försäkringskassan har rannsakats utifrån deras ansvar och handlande i myndighetsutövning gentemot allmänheten är i strid mot Sveriges riksdag beslutat och EU-rätten!


Yttersta ansvaret har generaldirektören Dan Eliasson inom försäkringskassan, hur länge kan denna rättsskandal få pågå utan att Eliasson tager sitt juridiska ansvar?


Du läser mera via denna länk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/02/16/2013-02-16-forsakringskassan-har-hindrat-privat-given-vard-vid-gransoverskridande-vard-inom-euees-over-minst-10-ar/

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård  och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/