Försäkringskassan

Försäkringskassan lämnar analys av pensionssystemets balanstal

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 12:09 CEST

Försäkringskassan har idag lämnat svar på uppdraget från regeringen att analysera balanstalets konstruktion och funktion.

Två huvudalternativ har analyserats för att jämna ut balanseringseffekten över tiden:
  • en utjämning av AP-fonderna i beräkningen av balanstalet och
  • en begränsningsregel för balanseringens storlek.

Fördelen med att sprida ut balanseringseffekten över flera år skulle vara att pensionärerna får en jämnare inkomstutveckling. Mot detta ska vägas de negativa konsekvenserna; att fördela balanseringen över längre period gör att det tar längre tid att återställa pensionssystemet till finansiell balans. Det tar också längre tid att återgå till ordinarie indexering med genomsnittsinkomsten.

Pensionssystemet följer den samhällsekonomiska utvecklingen. Om pensionsskulden överstiger tillgångarna i systemet är det på längre sikt inte möjligt att räkna upp inkomst- och tilläggspensionerna med den genomsnittliga inkomstutvecklingen. Underskott i systemet hanteras automatiskt genom balanseringen och innebär att uppräkningen av både pensioner och pensionsbehållningar minskar.

Försäkringskassan har beräknat balanseringen för år 2010 till 3,3 procent. Den stora effekten beror huvudsakligen på minskningen i AP-fondernas tillgångar till följd av kursfallen på världens börser under 2008.

Bilaga

Analys av balanstalets konstruktion och funktion [pdf 145 kB]

För information

Annika Sundén, 010-116 94 24
Gudrun Ehnsson, 010-116 96 15
Hans Olsson, 010-116 96 54

Presskontakt 010-116 98 88

Ann-Sofi Blomkvist, Presschef
010-116 91 97, 073-809 17 42
Staffan Karlsson, Biträdande presschef
010-119 82 31, 070-524 34 80