NS Sensus

Försäkringskassan -- Livsavgörande bättre/effektivare gränsöverskridande vård inom EU/EES undanhålls skattebetalarna

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 12:53 CEST

Livsavgörande bättre/effektivare gränsöverskridande vård inom EU/EES undanhålls skattebetalarna

Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson är medveten, mycket medveten, om att anställda handläggare vid gränsöverskridande vård handläggning icke tillämpar EU-rättspraxis, som de anställda är skyldiga att tillämpa utifrån gällande svensk lag och direktverkande EU-rättspraxis bl.a. Ciola p. 26-33.

De interna vägledningarna och FK:s rättsliga ställningstaganden strider emot EU-rätten och det är ett ledningsansvar, ytterst ansvarige är den juridiskt kunnige och därtill utbildade i juridik generaldirektören Dan Eliasson. Varför låter Eliasson detta då forgå, brottsmisstankar kan icke ställas utom all rimlig tvivel!

Rättssäkerheten är således helt åsidosatt vid handläggning internt inom FK vid ärenden som berör gränsöverskridande vård, om detta kan du läsa mera om via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/09/2012-09-29-Till-generaldirekt%C3%B6r-Dan-Eliasson-F%C3%B6rs%C3%A4kringskassan-m.fl_.2.pdf

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter till fri rörlighet vid gränsöverskridande vård, du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/