Independent Living Institute Assistanskoll

Försäkringskassan, Monica Svanholm – ”Det femte grundläggande behovet beviljas nu enbart vid psykiska funktionsnedsättningar”

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2015 09:06 CEST

Vissa personer kommer att få färre timmar beviljat för det femte grundläggande behovet. Vilka som kommer att beröras är det för tidigt att säga enligt Monica Svanholm, enhetschef på Försäkringskassan. Hon hävdar samtidigt att Försäkringskassan har rätt att dra tillbaka beslut även om funktionsnedsättningen inte förändrats.

Nyligen kom en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen som säger att det femte grundläggande behovet "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade", bara ska beviljas vid psykiska funktionsnedsättningar. Monica Svanholm är enhetschef på Försäkringskassan som nu analyserat domen.
– Vi har kommit fram till att man enbart kan åberopa det femte grundläggande behovet när man har en psykisk funktionsnedsättning. Vi har även gjort ett ställningstagande att det femte grundläggande behovet ska ha en koppling till övriga fyra grundläggande behov.
Vad innebär det?
– Om du har behov av ingående kunskaper ska de förekomma i samband med måltider, av/påklädning, personlig hygien eller kommunikation. Det ska inte vara i något annat sammanhang. Behovet ska även vara direkt föranlett av den psykiska funktionsnedsättningen.

Läs intervjun i sin helhet på Assistanskoll

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans