NS Sensus

Försäkringskassan och Förvaltningsrätten i Umeå spelade samma orättssäkra fiol emot allmänheten

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2013 19:07 CET

Både Jan och Anders har emottagit bättre/effektivare vård utanför Sverige och söker ersättning i efterhand. Vården har både Jan och Anders emottagit hos privat vårdgivare(som icke är direkt finansierad via offentliga medel), där enligt EU-rättspraxis inga restriktioner finns alls men både Försäkringskassan(FK) och Förvaltningsrätten i Umeå(FIU) har nekat ersättningen, i strid emot gällande EU-rätt, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimlig tvivel.Beror det på en dold politisk agenda eller beror det på att Sveriges riksdag icke följer upp att riksdagens beslut efterlevs?

I sida efter sida till Kammarrätten i Sundsvall, inlagan inskickat 2013-02-15-17, bevisar Assar Fager(ombud åt Jan och Anders) hur EU-rätten undanhållits och underlåtits av dels FK och dels FIU.

Media/journalister oavsett pågående rättsprocess bör kritiskt granska och tillfråga oberoende experter på EU-rätt hur detta alls kan vara möjligt ty det är fullständig orättssäkerhet för allmänheten! Rättssäkerhet är en "hjärtefråga" för allmänheten.

Du läser mera bl.a. inlagan till Kammarrätten i Sundsvall via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/02/17/2013-02-17-forsakringskassan-och-forvaltningsratten-i-umea-spelade-samma-orattssakra-fiol-emot-allmanheten/Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se
Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/