Försäkringskassan

Försäkringskassan och SJ inleder samarbete för att halvera sjukfrånvaron

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 11:29 CEST

Försäkringskassan och SJ inleder ett pilotprojekt för att göra SJ till ett friskare företag. Målet är att halvera den totala sjukfrånvaron på 18 månader. Samarbetet är också ett test på Försäkringskassans service till stora arbetsgivare.


På SJ har projektet ”Minskad sjukfrånvaro vid SJ” högsta prioritet. Projektet drivs av personaldirektören Peter Blomqvist med VD Jan Forsberg i styrgruppen.

- Projektet syftar till att hjälpa alla långtidssjuka samt de som är upprepat korttidssjukskrivna tillbaka till ett meningsfullt arbetsliv. Målet är att halvera sjukfrånvaron till utgången av 2006, säger Peter Blomqvist.

För Försäkringskassan innebär projektet en möjlighet att pröva ett arbetssätt där verksamheten koordineras utifrån arbetsgivare istället för från var den enskilde bor. Särskilda kontaktpersoner på Försäkringskassans kontor i Stockholm ansvarar för samordningen av alla sjukskrivningar som gäller anställda på SJ oavsett var de bor. Handläggningen sker på tre orter i landet.

- Det här ger oss möjlighet att förbättra servicen till enskilda arbetsgivare och på så sätt också stödja de anställda att komma tillbaka till arbete snabbare eller att få rätt form av ersättning. Vår nya organisation gör det möjligt att samlat arbeta med en och samma arbetsgivare vilket också kan underlätta arbetsgivarens arbete med rehabilitering. En pådrivande faktor för både SJ och Försäkringskassan är också arbetsgivarnas medfinansiering av sjukförsäkringskostnaderna som varit i kraft sedan årsskiftet, säger Försäkringskassans produktionsdirektör Maivor Isaksson.

I september fick alla medarbetare på SJ ett brev som beskriver projektet. Nästa steg är att de som är långtidssjukskriven eller ofta är korttidssjukskrivna kontaktas av sin arbetsledare och därefter får en skriftlig kallelse för att få diskutera sina problem med experter på området. Därefter tas individuella rehabiliteringsplaner fram.

För kommentarer
Maivor Isaksson, Produktionsdirektör Försäkringskassan
08- 786 90 10

För vidare information
Robin Lapidus. Presschef Försäkringskassan
08- 786 97 21

SJ Presstjänst
08-762 26 89