Försäkringskassan

Försäkringskassan siktar på snabbare beslut och ökad service

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 08:47 CET

Pdf-fil Bilaga [pdf 17 kB]
http://www.forsakringskassan.se/press/pressmed/pm2006/pm42_06/dokument/pm06_42_bil.pdf
Försäkringskassans styrelse har fattat beslut om en omfattande modernisering av Försäkringskassan med sikte på 2008.


Kunderna, från barnfamiljer till pensionärer, ska lättare hitta en kontaktväg in i Försäkringskassan som passar just dem. Försäkringskassan ska bland annat bygga ut en telefonkundtjänst med generösa öppettider som kan fatta beslut i enklare ärenden. Kontor i varje kommun och personlig handläggare med specialistkompetens är andra delar liksom utbyggd självbetjäning över Internet.

Syftet är att underlätta kundernas kontakter med Försäkringskassan och säkerställa en snabb och korrekt handläggning av ärenden.

– Jag är glad att vi kunnat fatta beslutet att göra Försäkringskassan mer modern och kundorienterad. I dag finns det förutsättningar för effektiv och snabb handläggning som inte funnits tidigare. Medborgarna är mer vana vid och vill använda telefon och Internet. Mycket i vår verksamhet lämpar sig bra för det. Men de som har behov av personlig kontakt ska få det på våra kontor, säger Curt Malmborg, generaldirektör, Försäkringskassan.

Här är de viktigaste delarna i Försäkringskassans utveckling.

Ökad tillgänglighet på telefon genom ny telefonkundtjänst med ökad service, kompetens och bemanning som kan ta enklare beslut.

Kontor i varje kommun som tar emot besök och fattar enklare beslut så att ärenden kan klaras snabbt. Kontoren ofta i samarbete med andra myndigheter.

Personliga handläggare för kunder med mer komplexa ärenden. Handläggarna har specialistkompetens och fungerar som kontaktperson genom ärendet och lotsar även vidare vid behov av andra kontakter inom Försäkringskassan.

Utvecklad självbetjäning genom att Internettjänsten byggs ut och omfattar fler förmåner än i dag. Internettjänsten blir ännu mer användarvänlig.

Mer rationell handläggning genom att handläggningen av vissa ärenden koncentreras för att säkra snabb, korrekt och enhetlig bedömning.

Brev och blanketter blir enklare arbetas om. De utformas enklare och blir mer användarvänliga.

Den ökade satsningen på självbetjäning och andra snabba och effektiva kontaktvägar innebär på sikt att behovet av medarbetare kan minska.

– Vi planerar för omställningsinsatser och kompetensutveckling i samarbete med de fackliga organisationerna, säger Curt Malmborg.

De förändringar som nu planeras har blivit möjliga sedan Försäkringskassan blivit en myndighet med en gemensam ledning. Det gör det lättare att skapa gemensamma lösningar för hela landet.

--------------------
Så här kontaktar kunderna Försäkringskassan idag (årssiffror)

• 4 miljoner besök
• 30 miljoner telefonsamtal
• 5 miljoner besök på Internet
• 4 miljoner transaktioner i servicetelefonen
För kommentar

Maivor Isaksson, Produktionsdirektör
08-786 90 10
Presskontakt 08-786 98 88

Robin Lapidus, Presschef
08-786 97 21, 070-211 97 21

Teresa Janonius, Pressekreterare
08-786 90 12, 073-914 19 25