Försäkringskassan

Försäkringskassan vill ändra ersättning för titanskruvar i tandimplantat

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:48 CEST

Titankomponenter inom högkostnadsskyddet – Förslag till förändringar av tandvårdsersättningen [pdf 106 kB]
http://www.forsakringskassan.se/press/pressmed/pm2006/pm18_06/dokument/pressmed_06_18_bil.pdf

Försäkringskassan föreslår i en rapport till regeringen att ersättningen för titanskruvar som används för implantat för personer som är 65 år eller äldre sänks med omkring 15 procent. Bakgrunden är i första hand att utbudet av skruvar till ett lägre pris än tidigare har ökat.

Försäkringskassan föreslår också att ersättningsnivån för titanskruvar delas upp beroende på vilken del av skruven som används. Det innebär att patienter med äldre titanimplantat som är i behov av reparation skulle få del av tandvårdsförsäkringen. Det får de inte med dagens system.

– En sänkning av ersättningsnivån skulle på ett bättre sätt spegla marknadens verkliga priser för titanskruvar. Det är inte rimligt att tandvårdsförsäkringen utgår med ett så pass mycket högre belopp än de verkliga inköpspriserna, säger Stig Orustfjord, Försäkringsdirektör. Lägre ersättningsnivå skulle också kunna verka prispressande på marknaden och därför i förlängningen gynna patienterna.

Förra året lämnade Försäkringskassan ersättning för cirka 55 000 titanskruvar. Antalet personer över 65 år som fått del av ersättningen är dock något lägre eftersom vissa får flera titanskruvar inopererade.

Ersättningen är utformad med fasta belopp som varit oförändrade sedan högkostnadsskyddets införande. Beroende på behandlingsmetod är ersättningsnivån i dag för patienter som har behov av att ersätta förlorade tänder med titanskruvar i käkbenet 2 900 eller 3 200 kronor.

– Det är viktigt att patienterna känner till hur mycket tandvårdsförsäkringen ersätter så att de sedan kan ifrågasätta och leta efter skäliga priser för den behandling de får. En ökad kännedom om tandvårdens fria prissättning i kombination med tandvårdsförsäkringens ersättningsnivåer skulle leda till ökad konkurrens och sänkta priser, menar Stig Orustfjord

För information
Carl Lundgren
08-786 93 95

Presskontakt
08-786 98 88
Robin Lapidus, Presschef
08-786 97 21, 070-211 97 21

Teresa Janonius, Pressekreterare
08-786 90 12, 073-914 19 25