Försäkringskassan

Försäkringskassan vill ge stöd via webben till föräldrar som separerar

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 09:54 CEST

Föräldrar som separerar och funderar över hur underhållet till barnen ska regleras bör få ett utökat stöd. Bland annat bör de få hjälp med att göra beräkningar av underhållsbidrag direkt på webben. Det menar Försäkringskassan i en rapport till regeringen.

I den undersökning som bland annat ligger till grund för rapporten, framkommer brister i föräldrarnas kunskaper om möjligheten att reglera ett underhållsbidrag utanför systemet för underhållsstöd. Det gör att barnet riskerar att inte få det underhåll som det skulle kunna ha rätt till.

Försäkringskassan beslutar om underhållsstöd, som är en förmån inom socialförsäkringen, till barn vars föräldrar inte kommer överens om ett underhållsbidrag eller för barn vars föräldrar har svag ekonomi.

Reglerna om underhållsbidrag, det vill säga det bidrag föräldrarna själva kommer överens om eller som fastställs i dom, finns i Föräldrabalken.

Försäkringskassans rapport visar att kunskaperna om vad som gäller och vilka möjligheter som finns inom och utom socialförsäkringen varierar.

Försäkringskassan bör därför få i uppdrag att förbättra stödet till föräldrar som vill träffa avtal om underhållsbidrag. Genom att göra informationen tillgänglig på Internet kan den också utnyttjas av andra myndigheter som vill lämna information om underhållsbidrag och om hur avtal upprättas.

Informationen bör byggas upp på Försäkringskassan webbplats www.forsakringskassan.se, där föräldrar själva ska kunna göra beräkningar och föra över framräknat belopp direkt till en avtalsblankett. Där bör även finnas information om regler och praxis.

Bilagor:
Svar på regeringsuppdrag [pdf 103 kB]
Rapporten Skilda vägar – Föräldrars kunskaper om vårdnad, boende, umgänge och underhåll [pdf 845 kB]

För vidare information
Susanne Fagerberg; enhetschef
08-786 96 61

Bosse Häll, försäkringsansvarig
08-786 94 61

Claudia Gardberg Morner, utredare
08-786 93 85

Presskontakt 08-786 98 88
Robin Lapidus, presschef
08-786 97 21, 070-211 97 21

Carina Larsson, pressekreterare
08-786 95 73, 0708-786 430