STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Försäkringskassans förslag riskerar att leda till mer integritetskränkning

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 11:25 CEST

Stil har idag lämnat ett yttrande över Försäkringskassans rapport Differentierad timschablon i lagen (1993:389) om assistansersättning till Socialdepartementet. Stil är kritiska mot förslaget till en differentierad timschablon i LASS, oavsett om man utgår från Försäkringskassans eller LSS-kommitténs förslag.

–  Vi ser en fara i att Försäkringskassans redan nu ingående utredningar skulle bli alltmer detaljerade och integritetskränkande för den assistansberättigade om Försäkringskassans förslag med den individuella timschablonen antas, säger Emma Johansson, ordförande i Stil.

–  Både Försäkringskassans och LSS-kommitténs förslag begränsar assistansanvändares möjligheter att leva som andra, när vi  i förväg måste planera våra liv och vårt assistansbehov i detalj - över dygnets timmar - för så länge som två år framåt i tiden, säger Emma Johansson, ordförande i Stil. Vilka andra medborgare förväntas kunna veta om man tänker gå på bio nästa höst? Eller sitta barnvakt?

Stil ifrågasätter också om förslaget verkligen kommer att innebära en sådan besparing som Försäkringskassan respektive LSS-kommittén har beräknat. Assistansreformen har visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att leva som andra. Kostnaden för den personliga assistansen måste jämföras med vad kostnaderna för alternativa insatser som hemtjänst eller boende med särskild service skulle ha varit, annars ges en snedvriden bild av att assistansreformen blivit dyrare än beräknat. Dessutom bör man i de totala samhällsekonomiska effekterna självklart också räkna in de mänskliga värdena, som faktiskt är utgångspunkten för LSS.

Det känns som att det återigen är dags att påminna om att alla förändringar av assistansreformen måste utgå ifrån grundtanken bakom och syftet med LSS, det vill säga att personer med funktionsnedsättning ska kunna forma sitt liv och leva som andra, säger Emma Johansson, ordförande i Stil.

För mer info: Stils kommunikationschef Nicoletta Zoannos, nicoletta.zoannos@stil.se, tel 08-506 221 89.

Läs Stils remissvar och Försäkringskassans rapport: http://www.stil.se/default.asp?headId=4&subId=174&pId=241


Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är en del av en internationell medborgarrättsrörelse av personer med funktionsnedsättning. Stil var en av inspiratörerna till LSS och är idag ett assistanskooperativ som bedriver intressepolitik. Stil kämpar för självbestämmande, delaktighet och ett samhälle tillgängligt för alla. www.stil.se