NS Sensus

Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson, kommer Eliasson ta sitt ansvar utifrån bl.a. Ulla Simmons ärendet?

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2013 09:57 CET

Att handlägga gränsöverskridande vård ärende i myndighetsutövning fullständigt rättsosäkert torde någon vara ytterst ansvarig för inom myndigheten Försäkringskassan. Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson har vid upprepade tillfällen i möte informerats av Assar Fager om vad som pågår inom myndigheten vid gränsöverskridande vård handläggning.


Brottsmisstankar kan icke på något sätt uteslutas men ansvarige generaldirektören Eliasson har icke agerat med att skydda allmänheten mot myndighetsutövning som är i strid emot av Sveriges riksdag beslutat, uppenbart har då generaldirektör Dan  Eliasson gjort valet att skydda sig själv och de anställda, tvärtemot dennes uppdrag, det kan icke ställas bortom all rimlig tvivel!


Du läser mera via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/01/26/2013-01-26-ytterligare-fortydligande-till-forsakringskassan-utifran-fullstandigt-rattsosaker-handlaggning-av-ulla-simmons-arendet/

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/