NS Sensus

Försäkringskassans generaldirektör Eliasson m.fl. har att taga sitt ansvar för att myndigheten bedriver fullständigt rättsosäker handläggning på området gränsöverskridande vård

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2013 04:36 CET

Det utkrävs/begärs av allmänheten, som drabbats, att Försäkringskassan nu granskas externt utifrån att brottsmisstankar icke kan ställas bortom all rimlig tvivel, när Försäkringskassan fullständigt rättsosäkert, i strid emot vad Sveriges riksdag beslutat, handlägger gränsöverskridande vård ärenden.

Inspektionen för Socialförsäkringen, trots att de är mycket välinformerade av Assar Fager, tillförde icke allmänheten en rapport/granskning utifrån vad som tillåtits förekomma inom Försäkringskassan vid gränsöverskridande vård handläggning gentemot allmänheten!

ISF lyder direkt under Sveriges Regering och de är också via skrivelser informerade , Sveriges Regering har icke agerat utifrån vad som försiggår och försiggått över tid inom Försäkringskassan på området gränsöverskridande vård handläggning.

Ulla Simmons och Berit Nygren är endast toppen av ett isberg, dvs. av de som drabbats i allmänheten, av att Försäkringskassan tillåts bedriva fullständigt rättsosäker handläggning på området gränsöverskridande vård området. Försäkringskassans generaldirektör Eliasson m.fl. avkrävs nu ansvar, återigen!

Du kan läsa mera via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/02/02/2013-02-02-forsakringskassans-generaldirektor-eliasson-m-fl-avkravs-ansvar-av-allmanheten/ Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU


http://eueeshealthcare.bloggproffs.se


Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se