Försäkringskassan

Försäkringskassans kontroller gav 930 miljoner kronor i återkrav och besparing

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 09:03 CET

Försäkringskassans arbete med misstänkt brott resulterade 2009 i återkravsbelopp på drygt 354 miljoner kronor. Dessutom ledde utredningar till avslag, indragningar och nedsättningar till en bedömd framtida besparing på 577 miljoner kronor. Det sammanlagda besparingsbeloppet blev ca 930 miljoner kronor.

Detta är en stor ökning mot förra året då det sammanlagda beloppet var drygt 560 miljoner kronor. Antalet avslutade utredningar under 2009 var nära 24 000, ungefär samma antal som förra året.

Det visar statistik som Försäkringskassan nu presenterar i en årsrapport för arbetet med kontrollutredningar under år 2009.

– Vi har under året fortsatt utredningsarbetet med att fokusera på mer komplexa förmåner, som exempelvis sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. Dessa ärenden tar längre tid att utreda, men genererar samtidigt högre återkravs- och besparingsbelopp, säger Joakim Jarnryd, ansvarig för kontrollfrågor på Försäkringskassan.

Polisanmälningarna av misstänkta bidragsbrott var under året ca 1 400 jämfört med 1 700 år 2008.

– Att antalet polisanmälningar minskar beror på att vi även där höjt kvaliteten och noggrannheten i arbetet. Det leder i sin tur leder till en större träffsäkerhet och ger därmed bättre underlag för polisen att bearbeta vidare, säger Joakim Jarnryd.

För att värna tilltron till försäkringen arbetar Försäkringskassan dels förebyggande för att underlätta för alla att göra rätt från början, men också med att identifiera och polisanmäla misstänkta brott.

 

För information och kommentar
Joakim Jarnryd, 010-116 92 87

Presskontakt 010-116 98 88
Ann-Sofi Blomkvist, Presschef
010-116 91 97, 073-809 17 42
Staffan Karlsson, Biträdande presschef
010-119 82 31, 070-524 34 80