Försäkringskassan

Försäkringskassans prognos: Mot historiskt låga siffror för sjukpenning

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2007 11:18 CEST

Försäkringskassan förutser en fortsatt nedgång av ohälsotalet under kommande år. Det framgår av Försäkringskassans nya prognos som bygger på utvecklingen till halvårsskiftet i år.- Det är glädjande att ohälsotalet kan fortsätta att sjunka samtidigt som det finns en kraftig efterfrågan på arbetskraft i samhället, säger Curt Malmborg, Försäkringskassans generaldirektör. Det vanliga tidigare har varit att sjukpenningen har ökat i takt med konjunkturen.


- Jag tror att bland annat Försäkringskassans medvetna arbete med att öka försäkringsmässigheten i bedömningarna och stödja sjukskrivna tillbaka till arbete har bidragit till att det tidigare sambandet har kunnat brytas. Vi har visserligen fått ta emot en del kritik, men siffrorna talar sitt tydliga språk. Trenden har brutits och fler har kunnat finnas på arbetsmarknaden. Det har varit bra både för den enskilde och för samhällsekonomin, säger Curt Malmborg.Totalt sett väntas ohälsotalet sjunka. Någon gång under året 2009 väntas det gå under 37 dagar, vilket är Försäkringskassans mål för december 2008. Minskningen beror på att antalet nya sjukfall kommer att fortsätta att minska, men också på att sjukfallen blir kortare än tidigare.

Nedgången av antalet dagar med sjukpenning har varit kraftig de senaste åren. Från över 90 miljoner dagar år 2002 till beräknat drygt 55 miljoner dagar 2007. År 2010 väntas antalet dagar med sjukpenning ligga på omkring 48 miljoner, vilket historiskt sett är en mycket låg nivå.

När det gäller sjuk- och aktivitetsersättningen kommer antalet nya ärenden att minska. Trögrörligheten är dock stor och fortfarande år 2010 räknar Försäkringskassan med att fler än 500 000 personer har sjuk- eller aktivitetsersättning.

Under perioden juni 2006 till och med juni 2007 lämnade 52 200 personer aktivitets- eller sjukersättning vilket är 2 580 fler än samma period ett år tidigare.


Utgifterna för sjukpenning och andra ersättningar påverkas av flera faktorer. Självklart av antalet dagar för vilka utbetalning sker men också av ersättningens storlek som bland annat beror på kostnadsutvecklingen i samhället.

Beräknade utgifter för de större anslagen inom ohälsoområdet
(inklusive statlig ålderspensionsavgift)
miljoner kronor
https://www.pirab.se/MIMA/standard/getmail.asp?x=A312028A
Utfall
Prognos

2006
2007
2008
2009
2010

Sjukpenning
34 011
30 489
29 395
28 093
28 102

Rehabiliteringspenning
1 889
1 663
1 486
1 491
1 567

Aktivitets- och sjukersättning
70 147
68 633
69 329
69 450
70 629

Summa
106 046
100 786
100 209
99 034
100 297
För kommentar

Curt Malmborg
08-786 90 01

För information
Bertil Thorslund
08-786 98 10

Presskontakt
08-786 98 88

Robin Lapidus
Presschef
08-786 97 21
070-211 97 21

Teresa Janonius
Pressekreterare
08-786 90 12
073-914 19 25

Webbplats
www.forsakringskassan.se