Försäkringskassan

Försäkringskassans prognos: – Regelförändringar sänker utgifterna – Utvecklingen inom sjukförsäkringen riskerar vända 2008

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 10:09 CET

För information

Jon Dutrieux:
08-786 98 28

Ulla Östman Krantz
08-786 95 44

Presskontakt
08-786 98 88

Robin Lapidus,
presschef
08-786 97 21
070-211 97 21

Teresa Janonius
pressekreterare
08-786 90 12
073-914 19 25

Webbplats
www.forsakringskassan.se

Försäkringskassans prognos visar att regeringens föreslagna förändringar sänker utgifterna för hela socialförsäkringen med omkring 4 miljarder kronor per år från 2007. Det är i första hand sänkta tak i sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen (tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning) samt minskad pensionsrätt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning som ger effekt.

Regeländringar
Effekt på prognoserna


Belopp i miljoner kronor


2007
2008
2009

Höjd boendekostnadsgräns för bostadstillägg
71
70
68

Minskad pensionsrätt för personer med aktivitets- eller sjukersättning
-1 759
-1 775
-1 796

Sänkt ersättningsnivå för sjuka arbetslösa
-75
-75
-75

Sänkt A-kassa höjer utgifterna för bostadsbidragen
14
13
13

Sänkta tak i sjuk- o föräldraförsäkring
-1 603
-1 825
-1 984

Ändrad beräkning av sjukpenninggrundande inkomst
-534
-591
-631

Summa
- 3 886
- 4 183
- 4 405
De sammanlagda utgifterna för sjukförsäkringen exklusive statlig ålderspensionsavgift sjunker nästa år men riskerar därefter att åter öka. Försäkringskassan framhåller att det finns osäkerheten i prognosen.

Prognosen för ohälsotalet pekar på att nedgången av antalet ohälsodagar per person kommer att avta under perioden till och med 2009. Försäkringskassans mål om ett ohälsotal på 37 dagar kan nås. Men då måste ytterligare insatser sättas in.Prognosen för sjukförsäkringen bekräftar den trend som dominerade i förra prognosen, det vill säga att antalet nystartade sjukfall inte längre sjunker lika kraftigt som tidigare, även om nedgången inte helt har upphört. Dessutom fortsätter övergången till sjuk- och aktivitetsersättning att minska. Sammantaget gör det att fler stannar kvar med sjukpenning under lång tid.Utbetalda ersättningar från sjukförsäkringen, utfall och prognos

Belopp i miljoner kronor


nov-2006
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Sjukpenning
32 479
30 539
28 707
29 194
29 676
30 130

Rehabpenning
2 001
1 640
1 425
1 428
1 439
1 450

Aktivitets- och sjukersättning
56 792
57 491
58 001
58 529
59 259
59 986

Sammanlagda utgifter
91 272
89 670
88 133
89 151
90 374
91 566