Vänsterpartiet

Försäkringskassans sjuka regler

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 15:01 CET

LiseLotte Olsson, riksdagsledamot (V), interpellerar till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson om regeringens instruktioner till Försäkringskassan kring tillämpningen av sjukförsäkringen. Reglerna är både svårförståeliga och inhumana, säger LiseLotte Olsson.

Aftonbladet hade torsdagen den 28 januari ett uppslag med rubriken ”Så sjuka är de nya reglerna”, skriver LiseLotte Olsson i sin interpellation.

Tidningen hade gjort en genomgång av dokument från Försäkringskassan om hur den borgerliga regeringens regler om sjukförsäkringen ska hanteras i praktiken. Dokumentet ska vara vägledning för handläggarna.

Det ges exempel på typfall där ansökan om sjukpenning ska avslås, trots att de sökande har genomgått svåra operationer, brutit båda benen, sondmatas mm. Det finns svåra tolkningsproblem kring regeringens diagnosbaserade sjukersättningsvillkor och vad som gäller om man är på sjukhus eller inte.

Den borgerliga regeringen har ibland sagt, när deras politik granskas utifrån vad som händer i verkligheten, ungefär att ”så här menade vi inte - det är Försäkringskassan och dess personal som gör fel”.

- När effekterna av regeringens politik nu blir konkreta undrar jag om regeringen återigen kommer att säga ”det var inte så här vi menade” och skylla på personalen på Försäkringskassan.

Därför vill jag fråga Cristina Husmark Pehrsson om hon är beredd att ändra på regeringens hårda utförsäkringslinje, när man nu kan se hur det drabbar enskilda mycket sjuka människor säger LiseLotte Olsson.

Mer information:

LiseLotte Olsson, 070-296 52 00

Gustav Olofsson, politisk sekreterare, 070-070-252 08 78