Riksförsäkringsverket

Försäkringskassans tillgänglighet kartlagd: Viktigt steg för full delaktighet

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 12:39 CEST

Som första större myndighet i landet har RFV tillsammans med försäkringskassorna och PPM genomfört en riksomfattande kartläggning av tillgängligheten i lokaler, och av information, kommunikation och webbplatser.

– Viktigt steg. Socialförsäkringens administration har genom det här arbetet tagit ett första viktigt steg för att klara vår del i uppdraget att nå full delaktighet för medborgare med funktionshinder, säger Stefan Tengman, projektledare, RFV.

296 lokaler. Kartläggningen är gjord utifrån Handikappombudsmannens checklistor för en tillgänglig statsförvaltning. Totalt har 296 lokaler inventerats vad gäller bland annat huvudentréer, handikapptoaletter, allmänna personalutrymmen, hissar, trappor och korridorer.

Genomgående brister. Kartläggningen visar att det finns brister när det gäller den fysiska tillgängligheten och att bristerna ofta är desamma i olika delar av landet. Ett exempel är handikapptoaletter som genomgående är för små eller felaktigt utformade. Även på informationsområdet finns många förbättringsmöjligheter. Ett exempel är de texttelefoner som finns på de flesta försäkringskassor, men som ofta är felaktigt placerade och därmed används i väldigt liten utsträckning.

– Bättre kravställare. Resultatet visar att vi måste se över kvaliteten i våra rutiner och verktyg för kommunikation och information, och även utbilda vår personal att använda dessa på rätt sätt. Kartläggningen har också gett oss kunskap som kommer göra oss till bättre förhandlare som hyresgäster, bättre upphandlare som fastighetsägare och bättre kravställare på leverantörer, säger Stefan Tengman.

Handlingsplaner på kort och lång sikt. Under hösten ska handlingsplaner tas fram för att åtgärda bristerna och öka tillgängligheten, både på kort och lång sikt.


Sakkunnig:
Stefan Tengman 08-786 93 19 073-077 71 08


Presskontakt:
08-786 98 88
Carina Larsson 08-786 95 73, 0708-786 430