Försäkringskassan

Försäkringskasseförbundet och landets 21 Försäkringskassor motsätter sig förslaget om ett förstatligande

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2003 17:06 CEST

Under eftermiddagen den 18 augusti samlades direktörer, ordförande och vice ordförande från landets 21 försäkringskassor, samt representanter från Försäkringskasseförbundet, till en hearing på Rosenbad kring förslaget om att förstatliga landets försäkringskassor.

Förslaget bygger på att dagens 21 självständiga försäkringskassor bildar en ny organisation tillsammans med Riksförsäkringsverket, inom ramen för en ny myndighet. De styrelser som finns idag för varje försäkringskassa, med poliskt tillsatta förtroendevalda, kommer enligt förslaget att ersättas med försäkringsdelegationer.

Försäkringskasseförbundet tillsammans med landets försäkringskassor anser att förslaget med en sammanhållen myndighet, på det sätt den presenteras, innebär en stark maktkoncentration som kommer att vara till stor nackdel, för såväl medborgarna, som för personalen i den nya organisationen.

- Socialförsäkringen är allmän, obligatorisk och offentligt finansierad. Det berör alla medborgare och är en grundsten i den svenska välfärden. Därför avstyrker vi förslaget om att ta bort ett starkt förtroendemannainflytande, säger Marianne Stålberg, ordförande i Försäkringskasseförbundet.

- Förslaget saknar också en analys av hur den föreslagna organisationen, på ett bättre sätt än dagens, kommer att ha förmåga att lösa de framtida utmaningarna, såväl vad gäller kvalitets- som effektivitetsutveckling. En central fråga, som den framtida tillsyns- och normeringsrollen, har ännu ej behandlats i utredningen, säger Marianne Stålberg.

Istället för den s k ANSA-utredningens förslag föreslår Försäkringskasseförbundets ledning en organisation som innebär ökad samverkan och effektivitet i socialförsäkringsadministrationen, med bibehållet förtroendemannainflytande. Se bilaga.

Välkommen till Försäkringskasseförbundets kongress
Den 21-22 augusti arrangerar Försäkringskasseförbundet kongress i Gävle Konserthus, för landets alla förtroendevalda politiker. Där kommer förslaget om ett förstatligande av försäkringskassorna att debatteras. Deltar gör utredaren Hans-Erik Holmqvist och Maud Björnemalm, 1:e vice ordförande i Försäkringskasseförbundet.

Anmälan om att delta som åhörare på kongressen görs till monica.berglund@fkf.sfa.se

Vid frågor kontakta:
Marianne Stålberg, ordförande Försäkringskasseförbundet 070-595 47 47
Monica Berglund, Informationschef Försäkringskasseförbundet, 073-312 22 35.