Biotage AB

Försäljning av Biotages fastighet i Charlottesville, Virginia

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 09:43 CET

Den 22 januari 2009 meddelade Biotage att bolaget som ett led i det pågående effektiviseringsarbetet beslutat att flytta den tillverkning av bolagets produkter som skedde i Charlottesville, Virginia, till kontraktstillverkare och den egna fabriken i Cardiff, Wales. Transfereringen av denna verksamhet är nu framgångsrikt avslutad. Parallellt med överföringen av denna verksamhet har aktiviteter pågått för att sälja den av bolaget ägda fastigheten i Charlottesville. Försäljningen är nu genomförd trots det svåra klimatet på den amerikanska fastighetsmarknaden.

Fastigheten överlåts till en köpeskilling om MUSD 5.5, vilket ger en mindre förlust på ca MUSD 0,1. Netto tillförs bolagets kassa ca MUSD 1.3 efter tagna transaktionskostnader.

Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef
Tel: 0707-49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com

Informationen är sådan som Biotage AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2010 kl. 8.00.

Om Biotage
Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de största läkemedels- och bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, England och Japan. Biotage har 270 anställda och omsatte 385,3 MSEK under 2008. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen i Stockholm. Hemsida: www.biotage.com