XANO Industri AB

Försäljning av dotterbolag inom affärsenhet Plastic Components slutförd

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 15:56 CET

XANOs försäljning av Bladhs Industri AB med dotterbolagen Bladhs Plast Bredaryd AB, Bladhs Plast Gislaved AB, Bladhs Eesti AS och Profilspecialisten AB till Talent Plastics AB är nu slutförd. Transaktionen var villkorad av godkännande i parternas respektive styrelser under oktober. Detta har nu skett och ägarskiftet genomförs idag.

De avyttrade bolagen har utgjort större delen av XANOs affärsenhet Plastic Components, vilken avvecklas vid årsskiftet. Ackurat, som är enda kvarvarande bolag i enheten, kommer framöver att tillhöra affärsenhet Industrial Solutions och rapporteras inom detta segment från den 1 januari 2011.

För ytterligare information kontakta:
» Sune Lantz, VD XANO Industri AB, tel 070 676 47 00.

Denna information lämnades för offentliggörande den 1 november 2010 kl. 14:40.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver entreprenörsföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Under 2009 sysselsatte koncernen ca 850 personer och omsättningen uppgick till ca 1,1 miljarder SEK.