Metromark Hospitality Group AB

FÖRSÄLJNING AV EGNA AKTIER I METROMARK HOSPITALITY GROUP

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 12:13 CEST

Metromark Hospitality Group AB (publ) vill härmed meddela att de aktier samt teckningsoptioner som bolaget emitterade i samband med förvärvet av ParkVenue som sedermera återlämnades till bolaget, har sålts till privata investerare.

Totalt såldes 740.000 aktier och 370.000 teckningsoptioner i Metromark. Försäljningen medförde att Metromarks kassa stärktes med SEK 777.000.

Malmö den 27 oktober 2010

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gabriel Rådö
VD Metromark Hospitality Group AB (publ)
gabriel@metromark.se
070-354 08 10

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Metromark Hospitality Group Pressrelease 2010-10-27.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Metromark

Om Metromark Hospitality Group
Metromark Hospitality Group utvecklar hotellkoncept som förnyar hotellbranschen och skapar värdeutveckling för fastighetsägaren. I Metromarks produktportfölj finns idag två nischade koncept inom hospitalityindustrin vilka kompletterar varandra mycket väl; Lundivar Hotels och Moment Hotels. Båda koncepten kan samverka inom samma fastighet och nå en hög lönsamhetsgrad. Metromarks två hotellkoncept kommer att etableras i affärsintensiva Europeiska storstäder. Metromark strategi är att förnya hospitalityindustrin genom att tänka i nya banor i allt från byggprocesser, drift, marknadsföring och servicenivå. Våra hotell kommer att drivas av oss själva samt externa operatörer och franchisetagare.

Metromarks instrument handlas på Nordic MTF och aktien har kortnamnet MHOT MTF. Handeln kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.