Den Nya Välfärden

Försäljning av hotell- och spaanläggning olaglig

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 15:14 CEST

Förvaltningsrätten har i en dom kommit fram till att Mellerud kommuns försäljning av Kroppefjäll hotell var olaglig. Beslutet har därför upphävts.

Företagarombudsmannen kritiserade redan 2005 Mellerud kommuns köp av Kroppefjälls hotell. Att kommunen beslutade att sälja var därför välkommet, men sättet försäljningen har skötts på är under all kritik, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Stiftelsen Den Nya Välfärden.

– Att värderingarna som har gjorts inte var korrekta och att de inte möter EU:s krav på en oberoende expertvärdering har nu klargjorts av domstolen. Tyvärr förefaller kommunen inte vilja rätta sig efter förvaltningsrättens dom. Det finns inga kännbara sanktioner i svensk rätt mot kommuner och kommunala företrädare som bryter mot lagen. En vitessanktion hade varit lämplig att införa, säger Micha Velasco.

FÖRETAGAROMBUDSMANNEN vid Den Nya Välfärden, verkar för ett bättre företagarklimat. Arbetet sker genom utredning och publicering av konkreta exempel på brister i företagarklimatet. Företagarombudsmannen har en styrelse med företagare, ekonomer och publicister som på ideell basis leder verksamheten.