SKF AB

Försäljning av Ovako slutförd

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 08:56 CET

I juli 2006 undertecknade AB SKF, Rautaruukki Corporation och Wärtsilä Corporation ett avtal att sälja de operativa bolagen som ägs av Oy Ovako Ab till ett företag som ägs av aktieägarna till Hombergh Holdings BV, WP de Pundert Ventures BV och Pampus Industrie Beteiligungen GmbH & Co. KG. Försäljningen är nu avslutad.

Totalsumman för aktierna uppgår till cirka 660 miljoner euro, vilket omfattar en kontantbetalning på cirka 535 miljoner euro, en uppskjuten kontantbetalning på 15 miljoner euro att betalas i juli 2008, samt en räntebärande revers på 110 miljoner euro att betalas inom 3-6 år efter affärens slutförande.

SKF andel av Ovako var 26,5% och den skattefria vinsten på transaktionen och den del av Oy Ovako Ab:s resultat som genererats i fjärde kvartalet 2006 kommer att rapporteras i SKFs resultaträkning som resultat för associerade bolag och beräknas uppgå till totalt 450 miljoner kronor.

Göteborg den 20 november 2006

Aktiebolaget SKF
(publ.)För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel: 031 3371541, e-post: lars.g.malmer@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031 3371994, e-post: marita.bjork@skf.com


Aktiebolaget SKF
SE-415 50 Göteborg, Sweden
Tel. +46 31 337 10 00 Fax. +46 31 337 17 22 www.skf.com

SKF-koncernen är världens ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom rullningslager, tätningar, mekatronik och smörjsystem. Koncernens service omfattar också teknisk support, underhållstjänster, tillförlitlighet och utbildning. Försäljningen 2005 uppgick till 49,3 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 10,8%. Antalet anställda är 38 700.