Heba Fastighets AB

Försäljning av tomträttsfastigheterna i Hässelby

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 14:46 CEST

HEBA Fastighets AB (publ) har sålt hela sitt fastighetsinnehav Ekotemplet 2,3 och 6 i Hässelby, Stockholm i bolagsform till HSB Stockholm. Köpeskillingen är baserad på ett fastighetsvärde om 287 Mkr, vilket överstiger den externa värderingen per 2005-12-31 med 19 %.

Fastigheterna innehåller 350 lägenheter och ett mindre antal lokaler. Totalytan är 22 845 kvm.


Stockholm den 5 april 2006

HEBA Fastighets AB (publ)


Nils Hedberg

Frågor besvaras av VD Nils Hedberg, tel 08- 442 44 40