Bure Equity AB

Försäljning av uniträtter i Bure Equity

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 15:09 CEST

"Då Bure av naturliga skäl inte kan utnyttja de uniträtter som hänför sig till återköpta aktier har dessa sålts i marknaden. Försäljningen tillgodoser det intresse för uniträtter som finns och möjliggör att teckning för dessa sker i emissionerna," säger Lennart Svantesson, vd Bure Equity.

Bure har informerats om att SEB sålt 4 942 900 uniträtter att teckna sig i den pågående emissionen av aktier och förlagsbrev med avskiljbara teckningsoptioner i Bure.

Uniträtterna härrör från de aktier som SEB förvärvat i marknaden när Bure påkallat syntetiskt återköp av egna aktier respektive hedge av optionsprogram enligt de avtalsarrangemang Bure ingått med SEB för dessa ändamål.

Göteborg den 12 juni 2003
Bure Equity AB (publ)