Electra Gruppen AB

Försäljning juli 2007

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 08:51 CEST

Electra koncernen ökade i juli sin försäljning med 40,2 procent.


Försäljningen i juli uppgick till 90,3 MSEK (64,4).


Försäljningen ackumulerat jan-juli uppgick till 635,8 MSEK (589,4) en ökning med 7,9 procent.

Försäljning Juli 2007

Utveckling koncernen (MSEK)

2007 2006 Förändring Procent
Juli 90,3 64,4 25,9 40,2
Rullande tre (maj-juli) 283,4 253,7 29,7 11,7
Jan-juli 635,8 589,4 46,4 7,9
Rullande tolv (aug-juli) 1 331,4 1 180,3 151,1 12,8