LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Försäljningen av frukt och grönt ökar kraftigt

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 09:06 CEST

De svenska hushållen köper alltmer frukt och grönt. Under 2008 såldes frukt och grönt för 28 miljarder kronor, en ökning med 16,5 procent jämfört med 2007. Frukt och grönt står nu för 11,9 procent av den totala dagligvaruhandeln. Det visar en ny undersökning från LRF.
Störst är försäljningsökningen för tomater. 77 procent av de svenska hushållen köpte tomater någon gång under 2008, jämfört med 71 procent under 2007. Det gör tomaten till den mest populära produkten bland frukt och grönsaker, i hård konkurrens med bananer (74,7 procent) och gul lök (72,4 procent).

Var tredje hushåll (33,9 procent) köpte blomkål någon gång under 2008, vilket gör den till den minst populära produkten bland de frukter och grönsaker som ingick i undersökningen.

- Av den totala omsättningen på 28 miljarder kronor står det svenska primärledet, alltså Sveriges trädgårdsodlare, för 5 miljarder. Vår målsättning är att den siffran ska ha fördubblats om fem år, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Allt fler svenska växthus värms upp med förnybara bränslen vilket gjort att exempelvis tomatodlingarna kraftigt minskat sina koldioxidutsläpp de senaste tre åren, från 2,7 till 0,82 kilo koldioxidekvivalenter per kilo tomat - en minskning med nära 70 procent. Detta kan jämföras med exempelvis de holländska tomaterna som släpper ut 3 kilo koldioxid på samma mängd tomater.

- Den som äter grönsaker efter säsong gör en aktiv miljöinsats. Tyvärr är bara var femte såld tomat svensk. Det är synd inte minst med tanke på att de svenska tomaternas koldioxidutsläpp är mindre än en tredjedel jämfört med exempelvis de holländska, säger Lars-Göran Pettersson.

Allra mest ökar försäljningen av körsbärstomater, som idag utgör nära 30 procent av de sålda tomaterna. Men det är den normalstora, runda tomaten, som ger störst skördar per kvadratmeter och därmed påverkar klimatet minst.

Undersökningen är baserad på 2 000 svenska hushålls inköp av frukt och grönt under 2008. De segment som undersöktes var tomat, sallat, gurka, gul lök, purjolök, blomkål, vitkål, potatis, äpplen, päron, bananer, blommor och växter samt färska kryddor. Inköpsdata insamlades veckovis via scanner/webapplikation. Undersökningen genomfördes av GfK för tredje året i rad och är finansierad av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).


Vill du komma i kontakt med en bonde, ha mer information om undersökningen eller intervju med Lars-Göran Pettersson, kontakta LRFs presstjänst, telefon 08-787 57 77.
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat tolv år i rad och vid årsskiftet hade LRF 168 677 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.