Statistiska centralbyrån, SCB

Försäljningen av kött fortsätter att stiga

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 09:55 CEST

Försäljningen av kött fortsatte att stiga och uppgick till 38 miljarder kronor förra året. Det är en ökning med 12 procent jämfört med året innan. Sedan år 2000 har försäljningen av kött ökat med 92 procent.

Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick till 228 miljarder kronor förra året. Det är en ökning med 7 miljarder kronor jämfört med 2010. Det motsvarar en uppgång på ungefär 3 procent som beror på att volymen sålda livsmedel och drycker ökade med knappt 2 procent samtidigt som priserna ökade med drygt 1 procent.

Försäljningen av kött fortsätter att stiga
Försäljningen av kött fortsatte att stiga under förra året och uppgick till 38 miljarder kronor. Detta är en ökning på 12,3 procent jämfört med 2010. Denna ökning beror främst på att konsumenterna ökat sina inköp av kött, då priset ökat med ungefär 1 procent medan volymen ökat med ungefär 11 procent. Sedan år 2000 har försäljningen av kött ökat med totalt 92 procent.

Oförändrad andel ekologiska varor
Av all försäljning av livsmedel och alkoholfria drycker i Sverige kom ungefär 4 procent från ekologiska varor förra året. Andelen ekologiska varor av all försäljning är således i stort sett konstant jämfört med 2010.  Försäljningen ökade dock med 3,6 procent. Kaffe, te och chokladdryck är den varugrupp där den ekologiska försäljningen är som störst, där uppgår andelen till nästan 8 procent av den totala försäljningen för gruppen.

Sjunkande priser men ökad försäljningsvolym för grönsaker
Försäljningen av grönsaker uppgick till 18 miljarder kronor förra året, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med året innan, samtidigt som priset på grönsaker minskat drygt 9 procent. Detta vägs således upp av en volymökning på ungefär 7 procent, något som skiljer sig från de senaste årens volymutveckling.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro

Förfrågningar
Clara Larsson
Tfn 019-17 64 86
E-post clara.larsson@scb.se