SKF AB

Försäljningen av Ovakogodkänd av myndigheterna

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 17:07 CET

AB SKF, Rautaruukki Abp och Wärtsilä Oyj Abp slöt i juli 2006 avtal om att sälja de operativa bolagen som ingår i Oy Ovako Ab till ett bolag som ägs av aktieägarna till
Hombergh Holdings BV, WP de Pundert Ventures BV och Pampus Industrie Beteiligungen GmbH & Co. KG. Myndigheternas godkännande har nu erhållits och affären väntas bli slutförd under november 2006.

Göteborg den 10 november 2006

Aktiebolaget SKF
(publ.)