Rottneros AB

FÖRSÄLJNINGEN AV ROCKHAMMARS BRUK SLUTFÖRD

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 12:04 CEST

Rottneroskoncernens försäljning av Rockhammars Bruk till Korsnäs AB, som offentliggjordes den 11 mars, har nu slutförts med tillträde den 1 april. Köpeskillingen, som uppgår till 145 MSEK, överskrider det bokförda värdet, vilket innebär att Rottneros gör en realisationsvinst på cirka 50 MSEK.

Rockhammars Bruk omsatte under 2008 närmare 250 MSEK och producerade cirka 62.000 ton massa. Bruket har cirka 60 medarbetare.


För ytterligare information kontakta gärna: Ole Terland, koncernchef, 070-667 04 03
Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2009 klockan 10.45.