Stål- och Metallföreningen

Försäljningen av stål planade ut i kvartal 1

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 14:55 CET

Stål- och Metallföreningens index över försäljningen av stålprodukter för första kvartalet 2018 visar en ökning med drygt 1% jämfört med samma kvartal 2017. Jämfört med föregående kvartal är volymerna oförändrade.
Den ökning vi sett under ett antal kvartal bröts därmed. Detta kan främst tillskrivas den sena och kalla vintern i början av året samt en viss inbromsning i bostadsbyggandet.

Fordonsindustrins fortsatta framgångar och infrastruktursatsningarna gör att vi för helåret 2018 tror på en fortsatt positiv utveckling.

Stål- och metallföreningen sammanställer löpande data över marknadsutvecklingen. Utifrån detta material presenteras ett index över lagerförsäljningen samt förändringen av lagerstorleken. Detta index baseras på 2008 års försäljning och publiceras kvartalsvis.

Stål- och metallföreningen samlar de ledandeleverantörerna av stål och metaller till den svenska marknaden. Totalt levererar företagen cirka 1,5 miljoner ton per år till den svenska marknaden.Detta motsvarar ett marknadsvärde av cirka 20 mdr kronor. Största kundsegmentet är erkstads- och byggindustrin. Främst levereras balk, armeringsjärn, plåt och rör.