Wedins Skor & Accessoarer

Försäljningen av Wedinskedjan slutförd

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 16:35 CEST

Wedins har idag slutfört förhandlingarna om försäljning av Wedinskedjan, och 59 Wedinsbutiker övertas därmed av den norska skoaktören Euro Sko.

Som tidigare kommunicerats är försäljningen av Wedinskedjan ett led i att skapa en hållbar plattform för lönsam tillväxt genom en fokusering på affärsområdena Accent och Rizzo, med bäst förutsättningar för marknadsledarskap. Affären är en helhetslösning där berörd personal och varulager i Wedinskedjan överlåtits till norska Euro Sko, som tillsvidare kommer att fortsätta driva de förvärvade butikerna under namnet Wedins. Huvuddelen av butikerna övertas per den 1 september, medan resterande butiker successivt kommer att övertas under september månad.

Styrelsens bedömning är att koncernen, efter fullt ut genomförda förändringar, har goda förutsättningar att visa lönsamhet för kvarvarande verksamhet. Koncernen behåller ett tiotal Wedinsbutiker, som successivt kommer att omvandlas till Accent- eller Rizzobutiker.
En översyn av den centrala organisationen pågår. Som en konsekvens av försäljningen har styrelsen för avsikt att föreslå ett namnbyte på koncernen. Ytterligare information om effekterna av avyttringen och den nya strukturen presenteras i Wedinskoncernens bokslutskommuniké som publiceras den 15 oktober 2008.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Thelin, verkställande direktör i Wedins, telefon 08-508 99 200, 070-546 4165
Mats Persson, styrelseordförande i Wedins, telefon 070-511 46 36

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Wedins ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september kl 16.15.

Wedins Skor & Accessoarer är en ledande aktör i Norden inom skor och accessoarer. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden och drivs idag genom de helägda kedjorna Accent och Morris samt Rizzo. Wedinsaktien är noterad vid OMX Stockholmsbörsens Nordiska lista, small cap.

Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma
Telefonnummer 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.wedins.se