Skandia

Försäljningen i Sverige för november, 901 (832) MSEK 1)

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 09:22 CET

Försäljningen under november månad

Försäljningen ökade med 8 procent till 901 (832) MSEK. Jämfört med oktober 2003 ökade försäljningen med 19 procent. Försäljningen har successivt ökat varje månad sedan augusti i år.

Fondförsäkring
Även inom fondförsäkring har försäljningen ökat successivt sedan augusti. Jämfört med oktober 2003 var försäljningen oförändrad. Jämfört med november 2002 minskade försäljningen däremot med 7 procent.

Nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade med 4 procent jämfört med oktober 2003. I jämförelse med november 2002 minskade nyförsäljningen med 4 procent.

Försäljningen till och med november
Försäljningen minskade med 2 procent och uppgick till 11 125 (11 369) MSEK. I försäljningen ingår fondförsäkring med 7 841 (8 581) MSEK, fondsparandeprodukter med 328 (213) MSEK och direktförsäljning av fonder med 2 517 (2 341) MSEK.

Nyförsäljningen inom fondförsäkring minskade med 10 procent, vilket är oförändrat jämfört med perioden januari – september 2003. Försäljningen på privatmarknaden har minskat medan försäljningen till företag visade en ökning. Företagsförsäljning svarar numera för närmare 80 procent av den totala nyförsäljningen.

Skandia Liv
Skandia Livs försäljning uppgick under november till 1 037 (1 035) MSEK. Den ackumulerade försäljningen för perioden januari - november minskade med 6 procent till 11 335 (12 019) MSEK.

Eventuella frågor:
Cecilia Daun Wennborg, Sverigechef, telefon 08 - 788 1913

1) Samtliga jämförelsetal avser motsvarande period året innan om inget annat anges.