Glycorex Transplantation

Försäljningen under oktober den högsta hittills

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 15:35 CET

Bioteknikföretaget Glycorex presenterade nyligen sin delårsrapport för tredje kvartalet. Resultatet är fortfarande negativt, men försäljningen fortsätter att öka betydligt snabbare än kostnaderna. Samtidigt fortsätter en av storägarna i bolaget att köpa på sig aktier. Niomånadersrapporten i korthet Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 10,5 Mkr (6,0). Det innebär en tillväxt på 75 %. Samtliga intäkter under perioden är hänförliga till direktförsäljning till transplantationssjukhus. Resultatet efter finansnetto blev -10,7 Mkr (-13,0). Vinsten per aktie blev -0,20 kr (-0,26). För tredje kvartalet isolerat blev siffrorna enligt följande: • Omsättning: 3,4 Mkr (2,4) • Resultat efter finansnetto: -3,4 Mkr (-3,3) • Vinst per aktie: -0,06 kr (-0,06) Försäljningen i oktober högsta hittills för en enskild månad Omsättningsökningen under det tredje kvartalet blev 41 procent. Detta är en av de lägsta tillväxtsiffror Glycorex presenterat under ett enskilt kvartal. Det finns dock ingen anledning till oro. För det första är detta en mycket hög tillväxtsiffra om man jämför med branschen i övrigt. De tidigare kvartalens ibland extremt höga procenttal har berott på att ökningarna skett från en mycket låga nivåer i kronor mätt. För det andra präglas perioden juli-september av semestertider, rimligen både på Glycorex och på transplantationssjukhusen. Detta påverkar givetvis försäljningen negativt. För det tredje tycks man ha fått upp farten igen under hösten. Bolaget uppger att försäljningen under oktober månad var den hittills högsta för en enskild månad. beQuoted tror att tillväxten även fortsättningsvis kommer att ligga på en hög nivå. Huvudägare fortsätter att köpa aktier Magnus Wendt, en av huvudägarna i Glycorex, fortsätter att samla på sig aktier. De senaste två veckorna har han köpt 60.000 stycken. Det innebär att Magnus Wendt nu äger 6.260.000 aktier, vilket motsvarar 11,5 procent av kapitalet och 7,5 procent av rösterna. Börsveckans Björn Davegårdh gillar Glycorex "Allt talar för att forskningsprojektet GlycoSorb fungerar. Jag tror att transplantationsfirman har framtiden för sig", skriver Björn Davegårdh i en analys i Börsveckan. Antalet dialyspatienter i världen närmar sig en miljon. Mer än 120.000 patienter väntar på njurtransplantation i Europa och USA och köerna ökar hela tiden. Kostnaden för varje patient ligger runt 600.000 kronor per år. Varje transplantation innebär enligt beräkningar en besparing om 5 miljoner kronor för sjukvården i Sverige jämfört med alternativa behandlingar. Företaget har haft en hög tillväxttakt i flera år som kan hålla i sig i ytterligare flera år. "Vägen till positivt kassaflöde är kort, antagligen är man där redan nästa år", skriver Björn Davegårdh. Som fortsätter: "Det finns ingen anledning att tro annat än att Glycosorb blir godkänt i USA. Och det borde kunna ske relativt snabbt. Ett sådant godkännande skulle ge aktien en rejäl skjuts uppåt." Björn Davegårdh avslutar med: "Glycorex påminner lite om Gambro som ungt snilleföretag. Jag påstår inte att Glycorex ska bli samma framgångssaga, men jag gillar företaget." När kommer break-even? Omsättningstillväxten för årets första nio månader låg på 75 procent. Samtidigt ökade rörelsekostnaderna med 18 procent. Detta är i linje med vad företagsledningen tidigare sagt; att försäljningen kan öka kraftigt utan kostnaderna påverkas alltför mycket. Givet dessa siffror uppskattar beQuoted att break-even nås kring en årlig omsättning på 30 - 35 miljoner kronor. Dit är det ett par år kvar. Ett godkännande av Glycosorb i USA skulle kunna skynda på utvecklingen. Inte för att försäljningen skulle hinna komma igång så snabbt i USA, utan för att ett erkännande skulle ha positiva effekter på försäljningen i Europa och Australien. THOMAS LINDGREN thomas.lindgren@beQuoted.com http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-28/bbb-2006-28.htm#Glycorex