www.e-Beautyshop.com

Försäljningsboom i finanskrisens spår

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 12:59 CEST

Presskontakt: Susanne Fredholm
Tel: 0732-670769

Exportförsäljningsboom hos e-Beautyshop.com i finanskrisens spår

e-Beautyshop.coms exportutveckling 2008-2009
e-Beautyshop.com har sedan årsskiftet 2005/2006 varit verksamt inom e-handel med försäljning av skönhetsprodukter till skandinaviska konsumenter. Försäljningen inom Sverige står normalt för ca 84% av omsättningen. Under perioden januari tom mars 2008 stod utländska beställningar för 18% av det totala antalet ordrar och det totala ordervärdet på dessa beställningar motsvarade ca 21% av omsättningen. Under januari-februari i år sjönk andelen utlandsbeställningar till var 6-7:e beställning, men i gengäld höjdes värdet på ordrarna till att motsvara ¼ av omsättningen.

I mars i år skedde ett tydligt trendbrott. Omsättningen ökade med 25% gentemot föregående år, var fjärde order var en utlandsbeställning och det samlade ordervärdet för utlandsbeställningar stod för mer än 1/3 av omsättningen (33%)!

Bakomliggande framgångsfaktorer bedöms vara en lyckad kombination av gynnsamma svenska priser, en genomtänkt butiksprofil med tydligt kundfokus, tydligt lönsamhetsmål och en målmedveten satsning på hela den nordiska marknaden redan från start.

e-Beautyshop.com - yttre och inre skönhet
Webshoppen e-Beautyshop.com är inriktad på produkter inom hudvård, makeup, hårvård, rakning och spa för kvinnor och män i åldersgrupperna 25-65 år. En stor del av sortimentet är ekologiskt och flera produktmärken är exklusiva för e-Beautyshop.com. Fokus på välbefinnande är inte bara fysiskt; en del av intäkterna går till välgörande ändamål. Med säte på Värmdö strax utanför Stockholm, är e-Beautyshop.com den enda skönhetsshop som redan från början riktat sig även till den utländska marknaden.

Företaget har efter ett investerat startkapital vuxit organiskt och med ett årligt tillväxtmål på 25% har försäljningsutvecklingen kraftigt överträffat målsättningarna från start. År 1-2 ökade försäljningen med 292%, år 2-3 med 127%. I samband med finanskrisen skrevs tillväxttakten ned till 10-15% för 2009 och 2010.