SVEP Information & Service AB

Försäljningsminskningen på värmepumpmarknaden bromsas upp

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2013 22:29 CEST

Försäljningen av värmepumpar har under det senaste året minskat, så även under det första kvartalet 2013. Försäljningsminskningen har dock bromsat upp jämfört med fjärde kvartalet 2012. Totalt minskade försäljningen med 10 % (-25 %, Q4 2012) jämfört med samma period förra året.

Försäljningen av frånluftvärmepumpar, som påverkas starkt av den låga nyproduktionen av småhus, har under första kvartalet minskat med 4 % (-16 %, Q4 2012). Bergvärmepumpförsäljningen minskade med 14 % (- 28 %, Q4 2012) och försäljningen av luft-vattenvärmepumpar minskade med 4 % (-23 %, Q4 2012).

Även marknaden för större fastigheter har försäljningen minskat och även inom detta produktsegment har försäljningsminskningen bromsats upp. Den installerade effekten minskade under första kvartalet med 19 % jämfört med samma period förra året, (-28 %, Q4 2012). Värdet av försäljningen under första kvartalet beräknas uppgå till drygt 1 miljard kronor, det är en minskning med 16 %, jämfört samma period förra året.


SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är branschorganet för den svenska värmepumpbranschen. Organisationen har cirka 700 medlemmar i form av tillverkare, importörer och installatörer. SVEP är den officiella informationskanalen för värmepumpar gentemot allmänhet, myndigheter och beslutspåverkare i Sverige.