H&M Hennes & Mauritz AB

Försäljningsstatistik

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 08:57 CEST

H&M-koncernens försäljning ökade under juli månad 2003 med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningsökning per månad i procent exklusive valutakursförändringar:

2000/01 2001/02 2002/03

December 7 10 16
Januari 22 8 18
Februari 16 16 10
Mars 27 16 8
April 15 12 12
Maj 20 11 9
Juni 21 19 8
Juli 18 18 8
Augusti 26 16
September 34 8
Oktober 18 26
November 20 14

Helår 20 14

Augusti månads försäljningsutveckling publiceras i samband med niomånaders rapporten torsdagen den 25 september 2003 kl 08.30.

Rolf Eriksen, VD

Kontaktpersoner:
Carl-Henric Enhörning 08-796 5410
Leif Persson 08-796 1300