Frontyard AB

Försäljningsstatistik från Frontyard

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 16:51 CEST

Försäljningen under september 2003 uppgick till 9,9 Mkr (8,4)

Försäljningen under årets första nio månader uppgick till 83,9 Mkr (94,5).

Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 24,0 Mkr (22,1).

Försäljningen under rullande 12 månader uppgick till 109,2 Mkr, en ökning med 1,5 Mkr sedan föregående månad. För ett år sedan var motsvarande årstakt 129,6 Mkr.

Jämfört med för ett år sedan så har dollarn fallit betydande vilket slår igenom på försäljningen. Vidare så ingick den avvecklade mjukvaruverksamheten i jämförelsesiffrorna för 2002.

"Försäljningen steg återigen i årstakt, om än från ett svagt utgångsläge.

Försäljningen inom affärsområde Hemelektronik var klart bättre än väntat och verksamheten uppvisade betydande organisk tillväxt under tredje kvartalet. Givet svårigheterna inom affärsområdet så återstår att se om förbättringen är tillfällig.

Med nuvarande affärsläge är det inte troligt att vi får lika hög tillväxt under fjärde kvartalet som under tredje kvartalet.", säger Stefan Hallin, VD Frontyard AB.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Hallin, VD/Koncernchef. Tel: 031-744 24 01, mobil 0709-77 00 40.