Frontyard AB

Försäljningsstatistik från Frontyard

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 15:08 CET

Försäljningen under november 2003 uppgick till 7,0 Mkr (9,0).

Försäljningen under perioden januari-november uppgick till 101 Mkr (112).

I SEK uppgick försäljningen under rullande 12 månader till 109 Mkr (123).

Jämfört med för ett år sedan så har dollarn fallit betydande vilket slår igenom på försäljningen. Räknat i dollar uppgick försäljningen till 13,3 MUSD (12,6), vilket var en ökning med 6%. En majoritet av försäljningen sker i dollar.

I lokal valuta uppgick den organiska tillväxten (justerat för förvärv och avyttringar) under årets första elva månader till 4%.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Hallin, VD/Koncernchef. Tel: 031-744 24 01, mobil 0709-77 00 40.

Frontyard är en internationell koncern som säljer produkter för Intelligenta Hem och Videokonferenser. Frontyard säljer produkter från ledande leverantörer och bolagets huvudmarknad är Europa. Frontyard har egna bolag i 4 länder och återförsäljare i ytterligare ett 50-tal länder. Frontyard har ca 30 anställda och är noterat på NGM Equity