H&M Hennes & Mauritz AB

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I MAJ OCH ANDRA KVARTALET 2011

Pressmeddelande   •  Jun 15, 2011 09:10 CEST

I maj 2011 ökade H&M-koncernens totala försäljning inklusive moms med 12 procent jämfört med samma månad föregående år, räknat i lokala valutor. I jämförbara enheter, dvs de butiker och distanshandels-länder som har varit i drift under minst ett helt räkenskapsår, ökade försäljningen med 2 procent.

I andra kvartalet, dvs under perioden 1 mars till 31 maj, ökade försäljningen inklusive moms med 12 procent i lokala valutor. I jämförbara enheter ökade försäljningen med 2 procent.

Den kraftiga förstärkningen av den svenska kronan gjorde att försäljningen i andra kvartalet omräknat till SEK uppgick till MSEK 32 400 (31 604) inklusive moms, en ökning med 3 procent. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 27 632 (27 033), en ökning med 2 procent.

Totalt antal butiker per den 31 maj 2011 uppgick till 2 297 butiker jämfört med 2 062 vid samma tidpunkt föregående år.

Juni månads försäljningsutveckling i procent kommer att publiceras den 15 juli 2011. 

Karl-Johan Persson, VD

Kontaktperson:

Nils Vinge, IR-ansvarig              08-796 5250

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni
2011 kl 08.00 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday och Cheap Monday samt H&M Home. I dagsläget ingår cirka 2 300 butiker på 40 marknader, inklusive franchisemarknader. 2010 uppgick omsättningen inklusive moms till MSEK 126 966 och antalet anställda är fler än 87 000. Ytterligare information finns på www.hm.com.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.