H&M Hennes & Mauritz AB

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I MAJ OCH ANDRA KVARTALET 2011

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 09:10 CEST

I maj 2011 ökade H&M-koncernens totala försäljning inklusive moms med 12 procent jämfört med samma månad föregående år, räknat i lokala valutor. I jämförbara enheter, dvs de butiker och distanshandels-länder som har varit i drift under minst ett helt räkenskapsår, ökade försäljningen med 2 procent.

I andra kvartalet, dvs under perioden 1 mars till 31 maj, ökade försäljningen inklusive moms med 12 procent i lokala valutor. I jämförbara enheter ökade försäljningen med 2 procent.

Den kraftiga förstärkningen av den svenska kronan gjorde att försäljningen i andra kvartalet omräknat till SEK uppgick till MSEK 32 400 (31 604) inklusive moms, en ökning med 3 procent. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 27 632 (27 033), en ökning med 2 procent.

Totalt antal butiker per den 31 maj 2011 uppgick till 2 297 butiker jämfört med 2 062 vid samma tidpunkt föregående år.

Juni månads försäljningsutveckling i procent kommer att publiceras den 15 juli 2011. 

Karl-Johan Persson, VD

Kontaktperson:

Nils Vinge, IR-ansvarig              08-796 5250

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni
2011 kl 08.00 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday och Cheap Monday samt H&M Home. I dagsläget ingår cirka 2 300 butiker på 40 marknader, inklusive franchisemarknader. 2010 uppgick omsättningen inklusive moms till MSEK 126 966 och antalet anställda är fler än 87 000. Ytterligare information finns på www.hm.com.