H&M Hennes & Mauritz AB

Försäljningsutveckling, mars

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 08:42 CEST

H&M-koncernens försäljningsökning blev under mars månad 2006 noll procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Det kalla vädret i mars har inneburit att säsongsstarten har försenats. Den sena våren i kombination med att påskhelgen inträffar först i april har gjort att försäljningen i framför allt Centraleuropa har varit mycket svag.

Omsättningsökning per månad i procent exklusive valutakursförändringar:

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

December 16 11 13 14(4)
Januari 18 14 5 15(5)
Februari 10 13 6 11(2)
Mars 8 7 20 0(-8)
April 12 13 15
Maj 9 7 18
Juni 8 15 18
Juli 8 14 12
Augusti 5 15 17
September 6 10 7
Oktober 10 9 10
November 4 24 11

Helår 9 12 13

Siffran inom parantes representerar försäljningsutvecklingen i jämförbara butiker.

Totalt antal butiker per den 31 mars 2006 uppgick till
1.216 (1.101).

April månads försäljningsutveckling publiceras måndagen den
15 maj 2006 kl 08.00.

Rolf Eriksen
VD

Kontaktperson:
Nils Vinge 08-796 5250