H&M Hennes & Mauritz AB

Försäljningsutveckling, September

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 08:34 CEST

H&M-koncernens försäljning ökade under september månad 2004 med 10
procent jämfört med motsvarande period föregående år. En svag
försäljningsutveckling under de två första veckorna, följdes av en god
ökning under resterande delen av månaden.

Omsättningsökning per månad i procent exklusive valutakursförändringar:


2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

December 7 10 16 11
Januari 22 8 18 14
Februari 16 16 10 13
Mars 27 16 8 7
April 15 12 12 13
Maj 20 11 9 7
Juni 21 19 8 15
Juli 18 18 8 14
Augusti 26 16 5 15
September 34 8 6 10
Oktober 18 26 10
November 20 14 4

Helår 20 14 9


Oktober månads försäljningsutveckling publiceras tisdagen den 16
November 2004 kl 08.30.

Rolf Eriksen
VD

Kontaktperson:
Carl-Henric Enhörning, IR-ansvarig 08-796 5410

H & M Hennes & Mauritz AB (Publ.)
Huvudkontoret - A7, 106 38 Stockholm
Tel: +46-8-796 55 00, Fax: +46-8-24 80 78, E-mail: info.se@hm.com
Styrelsens säte Stockholm, org. nr 556042-7220