Vänsterpartiet

Försämra inte anställningstryggheten i Stockholms stad!

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 11:30 CEST

Vänsterpartiets kansli, Jens Holm, pressekreterare, Telefon: 070 47 29519


Kommunstyrelsen i Stockholms stad har idag beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta ett utvecklingsavtal som inte garanterar att stadens nuvarande trygghetsavtal bibehålls.

Det nuvarande avtalet innebär att tillsvidareanställd personal inom kommunen garanteras en långtgående anställningstrygghet. Det har ansetts utgöra ett hinder bland annat i stadens arbete med övertalighet. Nu föreslås att staden ska förhandla fram ett nytt avtal med de fackliga organisationerna.

- Vi kräver att det nya avtalet ska innebära samma anställningstrygghet som det nuvarande trygghetsavtalet, säger Ann-Margarethe Livh, gruppledare (v). Det är otillräckligt att, som i det nya utvecklingsavtalet, bara ge övertaliga ett skäligt erbjudande om ny tjänst - det borde vara åtminstone tre erbjudanden.

Vänsterpartiet anser att det bästa sättet att få Stockholms stad att klara de olika enheternas personalbehov och hitta personer med rätt kompetens är att inrätta en central enhet med ansvar för att hantera hela den interna arbetsmarknaden. Denna enhet skulle arbeta gentemot kommunens verksamheter för att se kompetensbehoven, göra omplaceringsutredningar och ge erbjudanden om nya arbeten för övertaliga över förvaltningsgränserna.

- De problem som funnits med det nuvarande systemet beror snarare på Stockholms stads hantering än på själva trygghetsavtalet, säger Ann-Margarethe Livh (v). I likhet med Stockholms stads revisorskollegium anser vi att det nya förslaget inte ger en tillräcklig grund för att fatta ett beslut om ett nytt avtal. Vi borde tillsammans med de fackliga organisationerna utveckla en modell som erbjuder utveckling i arbetet och som tillgodoser stadens personal- och kompetensbehov.

Mer info:
Ann-Margarethe Livh, 070-47 29 103
Toivo Jokkala, 073-581 99 84