Fackförbundet ST

Försämrad skogsrådgivning: 50-100 tjänster hotas på landets skogsvårdsstyrelser

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 08:53 CEST

Inför budgetpropositionen för 2004 befarar facket ytterligare neddragningar inom skogsvårdsstyrelserna. Orsaken är att den rådgivning som finansieras av EU:s landsbygdsutvecklingsprogram upphör. Neddragningen motsvarar 20-25 procents minskning av rådgivningsverksamheten. Även anslagen till s k biotopskydd riskerar att minska drastiskt. Totalt hotas ca 50-100 tjänster runtom i landet.

- Skogen har stor betydelse för vår välfärd, både som råvarukälla och livsmiljö för hotade djur och växter - något våra politiker har satt högt upp på dagordningen. Den befarade neddragningen leder till minskad rådgivning och sämre kunskaper hos landets 350 000 skogsägare och andra som nyttjar skogen. Det innebär ett hot mot våra möjligheter att tillvarata den för Sverige så viktiga naturresursen skog, säger Anders Frisk, ST:s ordförande vid myndigheten.

FAKTA:
Ansvarig myndighet för skogspolitiken är Skogsstyrelsen och 10 regionala skogsvårdsstyrelser. Tillsammans utgör de Skogsvårdsorganisationen, SVO. Skogsvårdsstyrelserna finns med sina lokalkontor på ca 110 orter över hela landet. Sedan 1992 har anslagen till SVO minskat med 35 procent i fasta priser.

För mer information, välkommen att kontakta:
Anders Frisk, ordförande i ST inom Skogsvårdsorganisationen, tel 0457-448 41,070-638 83 18

Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare,
tel 070-314 52 73