Vinovo

Försämrat resultat i Genetech under fjärde kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 16:46 CET

Under bokslutsarbetet för det fjärde kvartalet 2009 har resultatet för Genetech, ett dotterbolag inom Vinovokoncernen som utgör affärsområdet ViPower, visat sig bli väsentligt lägre än förväntat till följd av att bland annat projektredovisningen under året har överskattats och att ett antal projekt har förskjutits i tiden. Då resultatförsämringen inte upptäcktes förrän under bokslutsarbetet har kostnadsbesparingar inte hunnit göras i motsvarande omfattning.

Resultatet före av- och nedskrivningar för Genetech bedöms i dagsläget komma att uppgå till -18 Mkr för helåret 2009 vilket kan jämföras med ett förväntat nollresultat.

Ytterligare information kommer att lämnas i samband med Vinovos bokslutskommuniké som publiceras som planerat den 8 mars 2010.


För frågor vänligen kontakta


Andor Gerendas
VD Vinovo

Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare. Bolagets aktie är upptagen till handel på marknadsplatsen NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Adviser är HQ Bank AB.